ملی شدن صنعت نفت | فراتاب
آخرین اخبار

ملی شدن صنعت نفت

RSS
پرونده ویژه (3) سالروز ملی شدن صنعت نفت
ملی شدن صنعت نفت ایران یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر نه تنها ایران بلکه خاورمیانه به شمار می رود رویدادی که باعث مخدوش شدن قدرت و چهره بریتانیا در منطقه شد
گفت و گو با دکتر طهماسب علیپوریانی
دکتر طهماسب علیپوریانی استاد علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه تفسیر تاریخیِ روش‌مندی را از شخصیت و عملکرد سیاسی دکتر محمد مصدق داشته‌اند و نقدهایی جدی را بر عملکرد سیاسی ایشان در زمانه خاص خود وارد نموده‌اند.
محمد سعید نامداری مقدم
دیالکتیک میان آگاهی جمعی و تاریخی جریان های مختلف فکری- سیاسی، زمینه ساز شکل گیری عمل سیاسی مؤثر به منظور ایجاد تغییرات است و میزان موفقیت هر جریان به میزان همراهی اش با این روح زمانه‌ بستگی دارد. در نوشتار حاضر روح زمانه حاکم بر واقعه ملی شدن صنعت نفت ب
دکتر طهمورث غلامی
یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخی قرن بیستم ایران ملی شدن صنعت نفت می‌باشد که گذر تاریخ سبب نشده است تا آثار و پیامدهای آن از میان برود. ملی شدن صنعت نفت در عرصه خارجی چندین پیامد داشته است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند.
مرتضی میرزانژاد
مصدق معتقد بود هیچ کشوری، استقلال و آزادی سیاسی نخواهد داشت؛ مگر اینکه در وهله اول ازلحاظ اقتصادی به استقلال دست یابد و به اعتراف اکثر تاریخ‌پژوهان و سیاست شناسان، دکتر مصدق مهم‌ترین و مستقل‌ترین نخست‌وزیر پهلوی دوم بود
ویدیو
کیوسک
کتاب