دختر نه ساله سوری | فراتاب
آخرین اخبار

دختر نه ساله سوری

RSS
شهینا ،دختر نه ساله ی سوری که نزدیک دو هفته است به همراه خانواده ی خود در ایدومنی یونان گرفتار شده است،با نگاه کودکانه ی خود جهان را به تصویر کشیده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب