ابوالغیط | فراتاب
آخرین اخبار

ابوالغیط

RSS
در نشست وزیران امور خارجه 22 کشور عضو اتحادیه عرب، احمد ابوالغیط آخرین وزیر امور خارجه حکومت حسنی مبارک، به عنوان دبیرکل جدید این نهاد انتخاب شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب