نشست وزرای کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا | فراتاب
آخرین اخبار

نشست وزرای کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا

RSS
ظریف در بانکوک تاکید کرد:
ظریف: معتقدیم با تلاش منسجم و جمعی، ضمن گسترش روح همبستگی گروهی می توان زمینه را برای گسترش بیش از پیش همکاری های منطقه ای با هدف تامین رفاه و پیشرفت کشورهای عضو و در نهایت تشکیل خانه مشترک آسیائی فراهم کرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب