اخبار | فراتاب
آخرین اخبار

اخبار

RSS
در سال اقتصاد مقاومتی و از مجموع ۱۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه تسهیلات می‌گیرند؛ بنگاه‌هایی که در اشتغال‌زایی نقش انکارناپذیری دارند، اما در عطش نقدینگی می‌سوزند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب