سمرقند | فراتاب
آخرین اخبار

سمرقند

RSS
سریال عربی سمرقند با اقتباس از رمانی به همین نام نوشته امین معلوف نویسنده لبنانی در روزهای ماه مبارک رمضان از تعدادی از شبکه های عربی پخش شد که درآن خطی ضد ایرانی به چشم می خورد.
ویدیو
کیوسک
کتاب