پارلمان فرانسه | فراتاب
آخرین اخبار

پارلمان فرانسه

RSS
فرانسه یک قدم جلوتر از آلمان:
پارلمان فرانسه متمم قانون جرم انگاشتن انکار جنایت علیه بشریت را تصویب کرد که بر اساس آن انکار «نسل کشی» ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در فرانسه جرم تلقی می‌شود.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب