هنر فیلم دیدن | فراتاب
آخرین اخبار

هنر فیلم دیدن

RSS
بابک صفری
این نوشتار به دنبال بررسی کردن نظریه های کلاسیک فرم و معنا یا مسایل فلسفی و نظری رسالت و جایگاه هنر نیست، بلکه به دنبال آن است که با یک بیان ساده به ما بگوید که چگونه فیلم ببینیم؟
ویدیو
کیوسک
کتاب