برق،نیروگاه،اسقاط | فراتاب
آخرین اخبار

برق،نیروگاه،اسقاط

RSS
وجود 3000 مگاوات نیروگاه اسقاطی در کشور
در حال حاضر در کشور حدود 3000 مگاوات نیروگاه‌هایی وجود دارد که باید جایگزین شوند و برای این مساله نیز برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.