«مزرعه حیوانات» | فراتاب
آخرین اخبار

«مزرعه حیوانات»

RSS
نقدی ناخوانده از تی اس الیوت درباره «مزرعه حیوانات»
مزرعه حیوانات» نوشته «جورج اورول» انگلیسی تا کنون واکنش‌های مختلفی را در سراسر جهان در پی‌ داشته است. اخیراً کتابخانه ملی بریتانیا نقدی از «تی. اس. الیوت» دیگر نویسنده شهیر انگلیسی درباره این کتاب منتشر کرده که پیش ‌تر در جایی چاپ نشده بود.
ویدیو
کیوسک
کتاب