چاپ گوتنبرگی | فراتاب
آخرین اخبار

چاپ گوتنبرگی

RSS
ورود اولین دستگاه چاپ گوتنبرگی به ایران
نخستین چاپخانه گوتنبرگی در ایران را قریب 376 سال پیش ارامنه‌ی اصفهان در عهد شاه صفی یکم صفوى گشودند، اما تحول‌ بزرگ در فن‌ چاپ‌ و انتشار مواد چاپی‌، اعم‌ از کتاب‌، روزنامه‌ و مواد دیگر، از دوره ولایتعهدی‌ عباس‌ میرزا قاجار آغاز شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب