تتو مائوری | فراتاب
آخرین اخبار

تتو مائوری

RSS
از سرزمین کیوی ها (2)
در سال های اخیر موکو فقط به یک نوع از هنر تنزل پیدا کرد و دیگر پیام های قبیله ای را در خود ندارد. امروزه موکو برای مائوری ها بیشتر پیام دهنده غرور ملی و اتحاد است. گاهی برخی افراد بعد از اینکه در زندگی خود تغییری حاصل دادند از یک سمبل ...
ویدیو
کیوسک
کتاب