همایش انتخابات عراق | فراتاب
آخرین اخبار

همایش انتخابات عراق

RSS
سخنرانان: پروفسور رضا سیمبر، د.اردشیر پشنگ و د.رحمان حریری، برگزار کننده: گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی
دانشگاه شیراز با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی ایران برگزار می کند:
ویدیو
کیوسک
کتاب