الکل | فراتاب
آخرین اخبار

الکل

RSS
گزارش استفاده از مواد ضد عفونی کننده :
انواع مختلفی از مواد ضدعفونی کننده و گندزدا در بازار موجود است که هر چند بر رعایت نکات بهداشتی و ضدعفونی کردن محیط تاکید میشود، ولی باید میزان اثربخشی و عوارض مصرف بیش از حد این مواد نیز مورد توجه قرار گیرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب