وضعیت بغرنج اقتصاد ونزوئلا | فراتاب
آخرین اخبار

وضعیت بغرنج اقتصاد ونزوئلا

RSS
الجزیره:
عدم تمایل مخالفان در شرکت در انتخابات نشانگر آنست که آنها در انتظار راه حل های دیگری که به گلوله نیاز دارند، بوده و از آن حمایت می کنند نه از صندوق های رای. به نظر می رسد نه فقط احتمال، بلکه امکان وقوع یک کودتا با همه خشونتی که به دنبال دارد، بیشتر است.
ویدیو
کیوسک
کتاب