نشر نیماژ | فراتاب
آخرین اخبار

نشر نیماژ

RSS
معرفی کتاب
این مجموعه شامل 23 شعر بلند و کوتاه آزاد است که در فواصل سالهای 89 تا 95 سروده شده اند و رویکردی اندیشه محور و اجتماعی دارند...
ویدیو
کیوسک
کتاب