آرزویِ رویایِ ترکیهِ منطقه ای قدرتمند | فراتاب
آخرین اخبار

آرزویِ رویایِ ترکیهِ منطقه ای قدرتمند

RSS
شهاب المکاحله
دولت ترکیه امروزه با کاهش کاربرد قدرت نرم و افزایش استفاده از قدرت سخت ،درصدد افزایش نفوذ خود در منطقه خاورمیانه است. این کشور تهاجم را بهترین ابزار برای تامین منافع ملی خود می داند و تهاجم به عفرین در این راستا است...
ویدیو
کیوسک
کتاب