زمان اعتراف به شکست | فراتاب
آخرین اخبار

زمان اعتراف به شکست

RSS
آیا رهبران فلسطینی قافیه را به رقیب باخته اند؟
نیاز مبرمی به این وجود دارد که رهبران فلسطین در برابرمردم به روشنی اعتراف کنند: «بله، ما شکست خورده ایم»، بسیاری از فلسطینیان می خواهند چنین جمله ای را بشنوند.
ویدیو
کیوسک
کتاب