شاعر | فراتاب
آخرین اخبار

شاعر

RSS
صادق رشیدی:
صادق رشیدی در نشستی با موضوع «سهراب سپهری و تأثیر متقابل نقاشی و شعر» گفت: آثار سهراب سپهری همگانی و عام است.

ویدیو
کیوسک
کتاب