کمک به زلزله زدگان | فراتاب
آخرین اخبار

کمک به زلزله زدگان

RSS
بهزاد خالوندي
اين روزها در كنار چادرهای زلزله زدگان كم نيستند چشم هاي نگراني كه حضور مردم را انتظار مي كشند. اين انتظار به ويژه در ميان اقشار ضعيفتر، مشهودتر است.
ویدیو
کیوسک
کتاب