اسحاق | فراتاب
آخرین اخبار

اسحاق

RSS
جهانگیری در بدو ورود به بولیوی:
معاون اول رئیس جمهوری گفت: ایران به عنوان کشوری که دارای بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است، نقش فعالی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز و ایجاد هماهنگی در جهت توسعه و ارتقاء گاز در سبد انرژی جهان ایفا می کند.


ویدیو
کیوسک
کتاب