رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران | فراتاب
آخرین اخبار

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

RSS
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: دولت سالیانه ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کند،که سهم هر نفر در سال ۱۶ میلیون تومان می‌شود، اما این پول در چرخش اقتصادی کشور مشهود نیست و غیر هدفمند تلقی می شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب