سید مهدی سدیدی | فراتاب
آخرین اخبار

سید مهدی سدیدی

RSS
سدیدی مدیرعامل گروه توسعه ملی گفت: دوره نوینی برای اقتصاد نوین آغاز شده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب