مفهوم بازدارندگي | فراتاب
آخرین اخبار

مفهوم بازدارندگي

RSS
بابک صفری
وضعيت بازدارندگي، وضعيتي است كه حريفي، حريف ديگر را بدون به كار گيري قوه ي قهريه و صرفا با تهديد به كارگيري آن به اجابت خواسته ي خود وا مي دارد.
ویدیو
کیوسک
کتاب