افزایش سن ازدواج | فراتاب
آخرین اخبار

افزایش سن ازدواج

RSS
یک جمعیت‌شناس با استناد بر امارها گفت که ۳۸ درصد دلیل کاهش باروری در ایران، افزایش سن ازدواج است. در سال ۴۲ میانگین سن ازدواج زنان کشور حدود ۱۸ سال بوده که در حال حاضر به ۲۳ سال رسیده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب