کد خبر: 2803
تاریخ انتشار: 21 تیر 1395 - 18:05
به منظور شرکت در نشست کشورهای ساحلی دریای خزر:
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در راس هیاتی متشکل از مدیران و کارشناسان حقوقی سیاسی در اجلاس روز چهارشنبه - 23 تیر - وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر شرکت می کند.

به گزارش فراتاب به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت خارجه، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در راس هیاتی متشکل از مدیران و کارشناسان حقوقی سیاسی در اجلاس روز چهارشنبه - 23 تیر - وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر شرکت می کند.
در این اجلاس مهمترین مسائل مرتبط با دریای خزراز جمله مفاد پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی و آماده سازی دستور کار و اسناد مورد نیاز اجلاس آتی سران کشورهای دریای خزر که در قزاقستان برگزار خواهد شد ، بررسی می شود.
این در حالی است که کارگروه ویژه ای از جمهوری اسلامی ایران برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از دو روز قبل در نشست مقدماتی کارشناسی در استانه حضور پیدا کرده است.

نظرات
آخرین اخبار