كتاب «ضدیت با آمریکا گرایی در سیاست جهان» | فراتاب
کد خبر: 2002
تاریخ انتشار: 2 خرداد 1395 - 23:27
تازه هاي نشر;
كتاب «ضدیت با آمریکا گرایی در سیاست جهان» درصدد است تا ریشه تاریخی آمریکا ستیزی را که مربوط به قرن هجدهم میلادی است، به مخاطب نشان دهد.

به گزارش فراتاب،كتاب «ضدیت با آمریکا گرایی در سیاست جهان» درصدد است تا ریشه تاریخی آمریکا ستیزی را که مربوط به قرن هجدهم میلادی است، به مخاطب نشان دهد.

اکنون آمریکا ستیزی و آمریکا گرایی، ابعاد جغرافیایی و در عین حال، مفهومی یافته است و لذا آنچه در حوزه جنوب شرق آسیا، گرایش یا عدم گرایش به آمریکا شناخته می شود درآسیای غربی و شمال آفریقا شکل دیگری دارد. در عین حال مفاهیم متعارض آمریکاستیزی و آمریکاگرایی از لحاظ مفهومی نیز ابعاد گوناگونی یافته و از آمریکاستیزی رادیکالی تا آمریکاگرایی لیبرالی را در بر گرفته است.

اثر حاضر بر آن است تا ابعاد گوناگون این دوگانگی را تبیین کند و لذا در حوزه سیاسی و فرهنگی، نویسندگان مطرحی چون کندی، گیاکوموچوزا، جانستون و استوکمن دیدگاه های خود را در این کتاب مطرح کرده اند. لذا بررسی علمی دوچهره متمایز از آمریکا، مهم ترین ویژگی كتاب «ضدیت با آمریکا گرایی در سیاست جهان» است که آن را از پژوهش های مشابه متمایز می کند.

کتاب مذکور که با ترجمه حسن سعیدکلاهی در گروه غرب شناسی پژوهشگاه سامان یافته است؛ به تازگی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر شده و دارای پنج بخش به شرح زیر است:

بخش اول: آمریکاستیزی و آمریکاگرایی

بخش دوم: گرایش های عمومی در قبال ایالات متحده  

بخش سوم: آمریکاستیزی در جوامع مختلف

بخش چهارم: دینامیک آمریکاستیزی

بخش پنجم: نتیجه ها و پیامدها

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:

در سال ۲۰۰۲ که اظهارات ضد آمریکائی در جهان رشد اجتناب ناپذیر یافت، نگرانی شدیدی را در میانبسیاری از آمریکائیان برانگیخت. بهر حال روشن نیست که آیا این احساسات ضد آمریکایی عموماً واکنشی به دولت آمریکا و سیاست هایش است و یا اینکه نشأت گرفته از نگرشهای بنیادگرایانه تر می باشد. ما با بهره گیری از نگرش بسیاری از مفسرین در قائل شدن تمایز میان منابع بنیادین و گذرای آمریکا ستیزی، فصل را با توجه به تفاوت میان "آنچه آمریکا هست" و " آنچه آمریکا انجام می دهد" شروع خواهیم کرد. بحث های گذرای آمریکا ستیزی با سیاست های آمریکا و تاثیراتش بر دیگران مرتبط است. اما منابع بنیان گرایانه تر آمریکا ستیزی معطوف به «آنچه آمریکا هست» می باشد که شامل این حقیقت است که از پایان جنگ سرد، آمریکا به یک قدرت نظامی غیر قابل چالش تبدیل شده است. ایالات متحده در سراسر جهان به همان شیوه امپراتوری های گذشته- اعم از اینکه از لحاظ تکنیکی یک امپراتوری است یا نه- مداخله نظامی می کند. احساسات ضد امپریالیستی در سراسر تاریخ وجود داشته و می توان بازتاب آن را در تجارت امپراتوریهای چینی، عثمانی، هابسبورگ، بریتانیایی و سایر امپراتوریهای اروپایی یافت. سایر فاکتورهای بنیادین بواسطه وجود تفاوتهای ظریف در نگرش عمومی به آمریکائیان یا اروپائیان بر اساس مباحث جامعه رفاهی، مجازات مرگ و طرح ریزی پیمان های الزام آوردرسائل سوال برانگیزی چون مین های ضد نفر و حقوق بشر می باشند. سایر منافع عمیق آمریکا ستیزی می تواند متوجه انزجار از رفاه آمریکایی و نقش مسلط این کشور در عرصه اقتصاد و جامعه جهانی باشد.

 کتاب «ضدیت با آمریکا گرایی در سیاست جهان»، ترجمه حسن سعیدکلاهی، با قیمت  ۴۵۰۰۰  تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر و در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.

منبع:خبرگزاري مهر

نظرات
آخرین اخبار