کد خبر: 9512
تاریخ انتشار: 22 مرداد 1398 - 14:00
طی سال گذشته حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به دارایی‌های خارجی کشور افزوده شده (رشد ۲۵ درصدی) که حدود یک سوم از آن مختص به دارایی خارجی بانک مرکزی بوده است. در میان بانکی‌ها بیشترین رشد دارایی خارجی مربوط به بانک‌های تخصصی بوده که معادل ۴۵ درصد بوده است.

 

فراتاب-گروه اقتصادی:دارایی های خارجی سیستم بانکی کشور شامل دارایی‌های خارجی است که در بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی وجود دارد. بر اساس آمار اعلام شده دارایی های خارجی سیستم بانکی ایران طی پنج سال اخیر بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است.

این دارایی ها از ۵۰۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۳ به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۷ رسید که افزایشی ۴۱۱ هزار میلیاردی را نشان می دهد.

بررسی اجزای سیستم بانکی نشان می‌دهد طی پنج سال اخیر رشد دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری بیشتر از دیگر بخش‌ها بوده، به طوری که حجم دارایی های خارجی بانک‌های تجاری طی دوره مذکور با رشد ۱۷۵ درصدی از ۲۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۳ به بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۷ رسیده است.

دارایی های خارجی سیستم بانکی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ روند کاهشی داشت اما پس از آن تغییر روند داد و در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۷معادل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به میزان آن افزوده شد.

آنالیز دارایی های خارجی سیستم بانکی در سال ۹۷

طی سال ۱۳۹۷ دارایی های خارجی کل سیستم بانکی ۲۵.۲ درصد افزایش یافته بود که رشد دارایی‌ها خارجی بانک‌ها بیشتر از بانک مرکزی بود.

دارایی های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سال ۱۳۹۷ با رشد تقریبا ۴۰درصدی همراه شده بود در حالی که این میزان در بانک مرکزی تنها ۱۴ درصد بود.
این درحالی است که نیمی از داراییی های خارجی سیستم بانکی در اختیار بانک مرکزی است.

در میان بانکی‌ها بیشترین رشد مربوط به بانک‌های تخصصی بوده، به طوری که میزان دارایی خارجی بانک‌های تخصصی (شامل پنج بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران و توسعه تعاون) در سال گذشته با رشد ۴۵ درصدی همراه بوده است.

همچنین طبق آخرین آمار دارایی خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۷ معادل ۴۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

طی سال گذشته حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به دارایی خارجی کشور افزوده شده که حدود یک سوم از آن مختص به دارایی خارجی بانک مرکزی بوده است.

 

نظرات
آخرین اخبار