کد خبر: 9205
تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت 1398 - 10:13
کامبیز مهدی زاده

به گزارش فراتاب به نقل از شرق، حسن روحاني دولتي را تحويل گرفت كه مانند خانه اي روي آب بود. دولت گذشته نه تنها در عرصه سياست داخلي با مشکل بي تدبيري مواجه بود؛ بلكه با سخنان خارج از عرف سياسي در عرصه بين الملل به گونه اي عمل كرده بود كه غربي ها بتوانند با اعتمادبه نفس هر روز عليه ايران قطع نامه صادر كنند و ايران را منزوي  تر از روز قبل جلوه دهند. به راستي چه كسي به اخلاق در جامعه لطمه زد؟ پاك دست ترين دولت تاريخ امروز تعدادي از چهره هاي اصلي خود را در زندان مي بيند. عزت ايران، ارزشمندترين هدفي بود که حسن روحاني در اين سال ها دنبال كرد. به ياد آوريم زماني را كه كسي به استقبال رئيس  دولت وقت در فرودگاه برزيل نرفت و او با محافظان عكس يادگاري مي گرفت. با اين حال امروز ما از چاه درآمده ايم؛ اما همچنان در چاله ايم. دولت حسن روحاني توأمان توفيق ها و ناكامي هاي مهمي داشت كه بايد به طور جامع به آنها نگاه كرد؛ اما نبايد فراموش كرد رئيس جمهور هيچ وقت اجازه نداد عزت مردم زير سؤال برود و نگذاشت وقتي نماينده ملت ايران در سازمان ملل صحبت مي كند، بيشتر حاضران سالن را ترك كنند. وقتي روحاني به صحن مجمع عمومي رفت، همه به احترام ايران و ايراني ايستادند و تشويق كردند. همه از فرهنگ بزرگ ايران ياد كردند. كجا در تاريخ سراغ داريم كشوري از فصل هفتم منشور ملل متحد به سلامت بيرون آيد؟ او اين كار را با همه مصائب و مشكلاتش به جان خريد تا عزت و اقتدار ايراني خدشه دار نشود. او سنگ صبور شد و همه سختي ها، تهمت ها  و ناسزاها را به جان خريد تا ايران سربلند بماند.

 

حسن روحاني با بداقبالي هاي مهمي نيز در سطح بين المللي و منطقه اي روبه رو شد. وقتي دولتی افراطي و تندرو در آمريكا روي كار آمد، مشكلات فراواني را براي ايران به وجود آورد که يکي از آنها خروج از برجام بود. برخي مي گويند دولت روحاني پيش بيني روي كارآمدن دولت ترامپ را نكرده بود و براي شرايط پس از رياست جمهوري او تدابير ويژه اي نداشت. به ياد داشته باشيم روزي كه ترامپ از برجام خارج شد، نقشه و دام بزرگي براي ايران پهن كرده بود و متأسفانه تندروهاي داخل نيز با آن هم صدا بودند كه ايران هم بلافاصله بايد از برجام خارج شود. به اين فكر كنيم که اگر از برجام خارج مي شديم، آمريكا به هدف خود مي رسيد و فرداي آن روز پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع مي داد و همه تحريم ها يك شبه برمي گشت؛ اما با رهنمود مقام معظم رهبري و تدبير رئيس جمهور اين نيرنگ نيز خنثي شد.

امروز ديگر صداي آمريكا، کمتر گوش شنوايي در جهان دارد. بين آمريكا و اروپا اختلافات و شكاف اساسي وجود دارد. نگاه نژادپرستانه، ضدمسلمان و نگاه از بالا به پايين اختلاف جدي اروپايي ها با آمريكاست. درست است اروپايي ها يكي به نعل مي زنند و يكي به ميخ؛ ولي به ياد داشته باشيم آنها به خاطر حفظ وجهه بين المللي و جايگاه خود ميان مردم كشورشان نمي توانند به آنچه امضا كردند، پشت كنند و به اصطلاح در رودربايستي قرار گرفته اند.

فرصت دوماهه اي كه حسن روحاني به آنها داد، تلنگري بود كه به خود بیایند و به وعده هاي خود عمل كنند. در اين چند روز از بزرگان اروپايي مي شنويم كه اروپا بايد به قول هاي خود در قبال ايران عمل كند و اين همان نتيجه اي بود كه حسن روحاني دنبال مي كرد؛ يعني فشار به اروپا و حفظ عزت مردم ايران.

ياد جمله اي از ستارخان افتادم كه مي گفت خاك مي خوريم؛ ولي خاك به دشمن نمي دهيم. امروز بعد از گذشت اين سال ها هنوز اولويت برخي پايين كشيدن و تخريب وجهه روحاني است. امروز زمان اتحاد است؛ نه كينه ورزي و گرفتن انتقام. او پاي عزت مردم ايران ايستاد و به همه نشان داده هم مرد مذاكره ايم و هم مرد دفاعيم. پاي او بايستيم، او را تنهاتر نگذاريم.

نظرات
آخرین اخبار