آیا معتاد یک مجرم است؟ | فراتاب
کد خبر: 9169
تاریخ انتشار: 25 اسفند 1397 - 13:33
فرزانه سهرابی

این نوشتار دربرگیرنده سه قسمت اصلی با تاکید بر گفتمان های مسلط در سوء مصرف مواد مخدر است.

سه گفتمان:

  • قضایی (آیا معتاد یک مجرم است؟)
  • پزشکی (آیا معتاد یک بیمار است؟)
  • اجتماعی ( آیا معتاد یک قربانی است؟)

 با در نظر گرفتن تقدم زمانی و شرایط و مقتضیات زمان و مکان همواره مورد توجه تمامی کشورها و صاحب‌نظران در کنترل معضل مواد مخدر و اعتیاد بوده است. موسسه هم اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) ضمن تشریح هر یک از این گفتمان ها و بررسی اصلی ترین مباحث مطرح شده و نظرات منتقدان، قضاوت اصلی در مورد پذیرش هر یک از این گفتمان ها در راهبرد روشی جهت کنترل اعتیاد و اثرات منفی آن را به خوانندگان عزیز می سپرد؛ چرا که در هر یک از مباحث فوق نکات بسیار ظریف و کاربردی وجود دارد که با گرایش فکری هر یک از خوانندگان می تواند نقطه قابل بحثی باشد.

 

قسمت نخست:  ‘گفتمان قضایی

در ابتدا مصرف مواد مخدر جنبه دارویی  و پزشکی داشت، اما از اوایل قرن بیستم مشکلات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، به ویژه افزایش کشت تریاک در منطقه «هلال طلایی[۱]» و صادرات تریاک از شرق به غرب به شدت گسترش یافت. همچنین پیشرفت علم شیمی و ظهور مواد جدید، زنگ خطری بود تا جامعه جهانی با آسیب و معضل جدیدی به نام اعتیاد آشنا شود. گفتمان بیشتر کشورها در این دوره حول برخورد انتظامی و قضایی  و «رویکرد جرم انگاری[۲]» به پدیده اعتیاد و مواد مخدر شکل گرفت. این رویکرد به موضوع اعتیاد به مواد نیز در حقوق داخلی ایران از سال ۱۳۰۴ شروع و سپس در دهه ۱۳۳۰ با تصویب قانون منع کشت خشخاش و مصرف علنی و غیر علنی تریاک وارد فاز جدیدی می شود.

    یکی از مبانی رویکرد جرم انگاری به مصرف مواد مخدر، رجوع به مبانی اخلاقی هر جامعه است. اینکه آیا اساساً اخلاقیات یک جامعه، مصرف مواد را بر می تابد یا نه؟ باید به باورهای اجتماعی و فرهنگی آن جامعه مراجعه کرد. در ایران دو دیدگاه مهم در این رابطه وجود دارد. اول اینکه، در فرهنگ عمومی مردم ایران به طور کلی  و بر اساس سطح دانش عمومی و معیارهای اخلاقی موجود، اعتیاد هیچ گاه امری پذیرفته شده در جامعه ایران نبوده است. دوم، با رجوع به رفتارهای پذیرفته شده در برخی از شهرهای ایران در می یابیم، مصرف برخی از مواد سنتی به ویژه تریاک در مهمانی ها و مراسم ها ریشه در زندگی اجتماعی مردم دارد. می توان گفت، وضع قوانین وقتی می تواند تاثیر واقعی داشته باشد که با روح جامعه در ارتباط باشد. «قبح اجتماعی» مصرف تریاک در برخی از مناطق ایران به دلیل اینکه اساساً از آن به عنوان ابزاری جهت پذیرایی استفاده می شود، کم رنگ تر است  و همین امر باعث شده تا قوانین سخت کیفری نتواند بازدارندگی کافی و لازم را در مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر داشته باشد. در چارچوب قبح اجتماعی می توان نظریات مربوط به اخلاق گرایی اجتماعی را پی گرفت. بر طبق اخلاق گرایی اجتماعی و در چارچوب گفتمان قضایی و انتظامی به معضل اعتیاد و مواد مخدر، صرف نظر از آسیبی که فرد معتاد در نتیجه مصرف مواد به مغز و سلامت جسمی و روانی خود می رساند و حتی در این چارچوب هم وظیفه جامعه محافظت از فرد معتاد است، آسیبی که به دیگران و جامعه وارد می شود بسیار مهم است.

   از منظر اخلاق گرایی اجتماعی جامعه  و سیاستگذاران وظیفه دارند تا در چارچوب حقوق کیفری از شخصیت فرد معتاد و دیگر افراد جامعه محافظت کند. موضوع قبح اجتماعی در مصرف مواد مخدر در ایران را می توان از منظر جنسیتی نیز مورد بررسی قرارداد. با گسترش مصرف مواد مخدر به ویژه تریاک در ایران، ابتدا مصرف مواد امری مردانه محسوب می شد، به این معنا که بیشترین آمار مصرف مواد در بین مردان بود؛  تصور قالب  و آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان بیشتر از زنان است  و در بررسی دلایل اعتیاد زنان، مهمترین دلیل حضور مردان است، در صورتی که الگوی مصرف مواد را همچنان همان الگوی سنتی یعنی تریاک در نظر بگیریم مهمترین دلیل اعتیاد زنان حضور مردان است. بنابراین قبح اجتماعی مصرف مواد مخدر در ایران برای مردان بسیار کمتر از زنان و حتی در برخی مناطق عملی پذیرفته شده است. قبح اجتماعی اعتیاد زنان در کشور ما باعث شده نتوانیم آماری دقیق از زنان مصرف کننده مواد و حتی سیاست‌هایی دقیق بر اساس جنسیت برای زنان داشته باشیم. هر چند امروزه می توان یکی از دلایل افزایش آمار اعتیاد بر اساس الگوی جدید مصرف در زنان را کم رنگ شده قبح اجتماعی این آسیب چند گانه و پیچیده دانست، اما تجربه هم ثابت کرده است سیاست های حوزه اعتیاد زنان باید با درنظر گرفتن «رویکرد جنسیتی[۳]» تدوین شود تا زنان نقش فعالی هم در حوزه سیاستگذاری و هم پیشگیری و درمان داشته باشند.

    وارد شدن گفتمان قضایی با رویکرد جرم انگاری به پدیده اعتیاد با این دال مرکزی شروع می شود که «فرد معتاد، یک مجرم است»؛ چرا که در نتیجه مصرف مواد مخدر به فرد و جامعه آسیبی وارد می شود که در قلمرو حقوق کیفری باید قرار گیرد. عنصر اصلی گفتمان قضایی این است که هر چند نمی توان صدمه ای که فرد در نتیجه مصرف مواد به خود می زند را مورد پیگیری قضایی و انتظامی قرار داد اما صدمه وارد شده به افراد دیگر و جامعه دارای نتایج روشنی است که حتما مداخله حقوق کیفری را ایجاب می کند. باید گفت انتقادات وارده به گفتمان قضایی، فضای مبارزه با سوء مصرف مواد را وارد حوزه پزشکی کرد و نظریات جدیدی در این حوزه مطرح شد که در نوشتار دیگری بدان خواهیم پرداخت.

انتقادات وارده به گفتمان قضایی و رویکرد جرم انگاری:

  • به عقیده منتقدان، سیاست ها و روش های گفتمان قضایی با این دال مرکزی که فرد معتاد یک مجرم است، پس از سالیان سال با شکست مواجه شد. دلیل این امر آن است تا زمانی که تقاضا برای مصرف مواد وجود داشته باشد، تا زمانی که مواد در سطح گسترده کشت می شود و همیشه مکان های جایگزینی برای کشت مواد و همچنین تولید مواد صنعتی و روان گردان وجود دارد، عرضه آن نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین باید اقداماتی تمهید کرد تا تقاضای مصرف مواد به ویژه در میان کودکان، نوجوانان و زنان در نتیجه یک فرایند آموزشی ضمن آشنایی با انواع مواد مخدر و آموزش های پیشگیرانه کم شود. تا زمانی که تقاضا برای مصرف وجود دارد، گفتمان قضایی و انتظامی نمی تواند انگیزه برای همکاری هم مصرف کنندگان و هم قاچاقچیان فراهم آورد.
  • منتقدان معتقدند، هر جا ممنوعیتی و اقدامات شدید پلیسی به ویژه در حوزه مواد مخدر وجود دارد، شاهد افزایش تعداد جرایم مرتبط و حتی افزایش آمار مصرف کنندگان بوده ایم. بنابراین باید از یک سو قوانین کارآمدی تدوین شود، از سوی دیگر افراد و اقشار مختلف از مضرات و پیامدهای مواد مخدر آشنا شوند.
  • منتقدان معتقدند به جای صرف هزینه های سنگین جهت مقابله با عرضه مواد مخدر، بهتر است برنامه ها و سیاست هایی تدوین شود تا در جهت آموزش روش های پیشگیرانه و پیگیری الگوهای کاهش آسیب باشد.

[۱] محور هلال طلایی سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان را در بر می گیرد که عمده ترین منطقه تولید تریاک دنیا است.

[۲] جرم‌انگاری رویکردی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. در این رابطه نگاه کنید به: آقابابایی، حسین: گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت دولت و ملت، مجله فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال دوم، تابستان ۱۳۸۴، شماره ۵٫

[۳]Gender Approach

 

منبع: موسسه کادراس

نظرات
آخرین اخبار