اقلیما در این خصوص اذعان داشت:« بارها و بارها ما از مسوولان مختلف کلمه شایسته سالاری به گوشمان خورده است اما بعضا می بینیم که در برخی پست ها افرادی قرار دارند که شایسته آن پست نیستند و در نتیجه پاسخگویی هم در قبال کاستی ها ندارند. »

وی در ادامه افزود:« درسال گذشته بارها از ریاست جمهوری و معاونان ایشان شنیده ایم که باید زنان در جایگاه های مدیریتی نسبت به شایستگی و توانشان قرار بگیرند و از فکر و اندیشه آنها نیز در فضای مدیریتی بیشتر استفاده شود . رئیس جمهوری حتی برپایه همین سخنان خود معاونان خود در بخش های مهم دولتی را از زنان انتخاب کرده است تا گام اول را خود برداشته باشد ولی هستند کسانی که همچنان به ارزش توان علمی و تخصصی زنان توجه نمی کنند و  هیچکس هم  پاسخگو نیست که چرا بانوان از برخی مجامع و مشاغل کنار گذاشته می شوند؟ کسانی که فعالیت زنان در جامعه را نمی خواهند خائن به کشور هستند.خیانتی که این افراد به مملکت می کنند را هیچکس نکرده است.قطعا باید با چنین افراد و افکاری مبارزه شود. چرا در کشور اعتماد از بین رفته است؟ به خاطر اینکه جلوی برخی اشتباهات و جرائم و خلف وعده ها گرفته نشده است.»

وی در خصوص تاثیرات به حاشیه کشاندن زنان در جامعه  گفت:« یکی از سیاست های بسیار اشتباه این است که بگوییم زنان کنار گذاشته شوند تا مردان کار پیدا کنند. این سیاست فقط از تفکر  یک فرد بی منطق بر می آید. در حال حاضر تنها ۱۱  درصد زنان کار می کنند و اگر همین ۱۱ درصد کار نکنند مملکت دچار مشکل می شود  و اقتصاد فلج می شود چرا که اولا اکثرا زنان شاغل تحصیلکرده هستند و دوما میزان کار مفید زنان خیلی بیشتر از مردان است و مردان بیشتر در تلاش هستند تا از زیر مسوولیت فرار کنند و بیشتر در پی مقام هستند تا کار مفید.»

اقلیما در ادامه افزود:« در قوانین استخدامی ما باید به لیاقت و تحصیلات فرد اهمیت داده شود و قوانین جنسیتی حذف شوند.  وقتی این قوانین در کشور ما اجرا نشود ما نباید انتظار پیشرفت داشته باشیم. کار مفید زنان بیشتر از مردان است چرا که زنان باید ۱۰ برابر کار کنند تا خود را نشان دهند اما مردان نیازی به این کار ندارند و در نتیجه تلاش آنچنانی هم نمی کنند. وقتی مردی لیاقت و توانایی ندارد نباید به صرف جنسیت او را مدیر کرد.»

اقلیما خاطرنشان کرد:« با نگاهی گذرا به سیاست های کشورهای دیگر علت پیشرفت آن ها را متوجه می شویم. به عنوان مثال در آلمان مقام صدراعظم در اختیار یک زن است و خیلی از مردان هم اذعان می کنند که این فرد از ماتخصصی تر در جایگاه خود عمل می کند . لفظ جنسیت در همه جای دنیا از بین رفته است. حتی در صدر اسلام هم برخی زنان به تجارت و کار مشغول بودند. اگر کسی هنوز هم این الفاظ را استفاده می کند، آن فرد منفعت طلب و بی سواد  است . از ظرفیت زنان به درستی استفاده نمی کنیم.»

پدر علم مددکاری اجتماعی ایران در ادامه افزود:« امیدواریم که روزی شایسته سالاری در کشور ما اجرا شود و از آن به بعد است که ما شاهد شادی، اشتغال زایی و قرار گرفتن افراد در جایگاه صحیح خود هستیم.»