فراتاب - گروه اجتماعی: شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، روز جمعه در نخستین کنگره سراسری جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در مجموعه «تلاش» گفت: «رویکرد این تشکل حرکت در چارچوب نواندیشی دینی در تحقق حقوق بشر زمان است و لذا ما شعار انتخابی مان «همه حقوق بشر برای همه» است.»

دبیرکل جمعیت حقوق بشر زنان گفت: «تلاش می کنیم با این رویکرد و اعتقاد به اصول کرامت انسانی، رفع تبعیض و اصل نظارت همگانی دعوت به خیرعمومی که از آموزه های دینی ماست، حرکت های خود را تنظیم کنیم و قدم های موثری در این مسیر برداریم.»

وی ادامه داد: «جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان یکی از 17 حزب و تشکیل سیاسی زنانه (به اعتبار اعضای هیات موسس آن که همگی از زنان بودند) است که از کمیسیون ماده 10 وزارت کشور پروانه فعالیت دریافت کرده است، اما در شرایط عضویت این جمعیت هیچگونه محدودیت یا منعی برای عضویت مردان چه در ارکان جمعیت و چه به عنوان عضو وجود ندارد.»
مولاوردی گفت: «در دهه سوم انقلاب اسلامی که این جمعیت شکل گرفت و هم اکنون که 70 سال از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد، بیش از هر زمان دیگر جهان در معرض نقض و تهدید حقوق بشر قرار دارد. »
وی افزود: «با پایان جنگ جهانی دوم که فرد به عنوان موضوع حقوق بین الملل شناخته شد و بویژه در دهه های اخیر توجه به حقوق اساسی بشر و آزادی های بنیادین افراد به مرور جای خود را باز کرده است.»
دبیرکل جمعیت حقوق بشر زنان افزود: «مدت مدیدی است که هدف اصلی نظریه پردازان علوم انسانی از پرداختن به مفاهیمی چون مشارکت، دموکراسی، حقوق بشر، توسعه و عدالت اجتماعی و اقتصادی، یافتن راه های تحقق آنهاست و مکاتب فکری مختلف طرق گوناگونی را برای عینیت بخشیدن به این مفاهیم ارائه داده اند.»
وی گفت:« یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر توجهات را به خود جلب کرده است، نقش زنان و اهمیت موقعیت آنان در تحقق این آرمان هاست. این نکته معیاری برای ارزیابی هر تلاشی به شمار می رود. زنان با داشتن نقش های چندگانه در بازتعریف مفاهیم اجتماعی و سیاست های جهانی حوزه هایی نظیر توسعه، دموکراسی، حقوق بشر، بهداشت، فرهنگ، فقر، امنیت جهانی و محیط زیست نقشی پیشگام و پیشران دارند.»
وی ادامه داد: «تقاضای توجه به حقوق انسانی زنان موجب شده است که موضوعات مرتبط با حقوق بشر به شکل جامع تر و به نحو وسیع تری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و اعتراض به مفاهیم محدود و تنگ نظرانه از حقوق انسانی که زندگی زنان در آنها فرع بر مسایل مربوط به حقوق بشر انگاشته شده، آغاز شده است، اما اینکه آیا در عمل نیز این روش ها کارساز بوده و به بهبود عملی وضعیت زنان دنیا منجر شود، نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد.»
مولاوردی افزود:« این یک واقعیت مهم است که بدون مشارکت و توانمندی زنان نمی توان هیچ راه حل پایداری برای مشکلات تهدیدآمیز اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع پیدا کرد. بدیهی است تا جوامع انسانی این مشارکت و حضور را جدی نگیرند، آرزوی رسیدن به جامعه سالم انسانی سرابی بیش نخواهد بود.
وی تصریح کرد: «امروزه تبعیض و خشونت واژه ای آشنا و مشترک برای تمام زنان دنیاست و نمی توان با قاطعیت اعلام کرد که زنان مشمول اعلامیه جهانی حقوق بشر که انسان را به عنوان انسان دارای حقوق می شناسد، قرار دارند.
وی افزود: «هنوز هم سایه انواع و اشکال خشونت و تبعیض به صورت مدرن و فریبنده در کنار رویه های سنتی زیان آور بر زندگی زنان سنگینی می کند.»
وی در ادامه با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «زنان از نظر اسلام نقش حساسی در بنای جامعه اسلامی دارند و اسلام زن را تا حدی ارتقا می دهد که بتواند مقام انسانی خود را در جامعه بازیابد، سخنان خود را با سفارشی از مقام معظم رهبری اینگونه پایان داد: «باید امروز توجه کنیم و ببینیم زنان برای حرکت در آن مسیر مطلوب اسلام به چه ابزار قانونی نیاز دارند و آن را برایشان فراهم کنیم.
 انتخابات هیات رییسه و اعضای عمومی و ارکان جمعیت حقوق بشر زنان امروز با رای گیری از شرکت کنندگان برگزار می شود.»