کد خبر: 7800
تاریخ انتشار: 2 اردیبهشت 1397 - 16:05
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: بر اساس اطلاعاتی که من دارم، محسن هاشمی میثاق نامه را امضا نکرده است.

فراتاب - گروه اجتماعی: با بیان اینکه تا آنجا که من اطلاع دارم میثاق نامه توسط محسن هاشمی امضاء نشده است، گفت: اما متعهدترین فرد به این میثاق نامه، محسن هاشمی است که می گوید اگر جمع به حضور من رای دهند در انتخابات شهرداری به عنوان کاندید شهرداری برنامه ارائه می کنم و اگر نه به نظر جمع احترام می گذارم.

وی ادامه داد: من میثاق نامه را امضا کرده ام و به آن پایبندم اما میثاق نامه چیزی جز توافق اعضای شورا نیست و می توان به توافق جدیدی رسید.

علیخانی تاکید کرد: کسانی که می گویند ۲۱ عضو شورا این میثاق نامه را امضاء کردند، آن را منتشر کنند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه برخی نگرانند هاشمی برنامه هایش را در شورا ارائه کند، گفت: این نگرانی به این دلیل است که ممکن است این برنامه ها سبب افزایش رای وی شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید حزبی به مسئله انتخاب شهردار نگاه کرد و باید به عنوان یک جبهه فرصت خدمت به مردم را پیدا کرده به این موضوع نگاه کرد، گفت: ممکن است این فرصت دیگر اتفاق نیفتد و به اعتقاد من تنها کسی که می تواند به سرعت برنامه های رشد پایتخت را عملیاتی کند، همین فرد است زیرا در داخل شهرداری بوده و حالا نیز اگر رای بیاورد باز هم در کنار شورا خواهد بود.

علیخانی تاکید کرد: برخی بدون اینکه بدانند می گویند من عضو حزب کارگزاران هستم. جهت اطلاع باید بگویم من عضو هیچ حزبی نیستم و از سر دلسوزی برای تهران می گویم این انتخاب انجام شود و چه اشکال دارد نماینده بخشی از مردم تهران نیز در کنار ما به شورا بیاید و این اتفاق به تضارب آرا نیز کمک می کند و بسیاری از پرسش های گذشته را می توانیم از وی بپرسیم.

رئیس کمیسیون عمران در پاسخ به این پرسش که بسیاری از کارشناسان لیست ارائه شده را با توجه به حذف و انصراف برخی اسامی، لیستی ضعیف می دانند، گفت: به نظر من قوی ترین گزینه هاشمی است و می تواند مدیر موفقی برای شهرداری باشد. ما دیگر فرصت نداریم مانند ۶ ماه گذشته فرصت سوزی کنیم و باید راهی بدون تکرار اشتباهات گذشته را برویم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اتفاق بدی که افتاده آن است که عملکرد مدیریت شهری طی این ۷ ماه با ۱۲ سال گذشته مقایسه می شود، گفت: این مقایسه درست نیست و باید مقایسه منصفانه باشد. عملکرد ۷ ماه گذشته، عملکرد مناسبی بوده هرچند نقص هایی وجود دارد.

نظرات
آخرین اخبار