کد خبر: 6766
تاریخ انتشار: 19 آبان 1396 - 23:22
سیدعلاء الدین حیدری

فراتاب - گروه استانها (کرمانشاه): وحدت و انسجام ملی یکی از ستونهای های بنیادین امنیت ملی هر کشور و نظام سیاسی می باشد و اما رکن اصلی دستیابی به وحدت و انسجام ملی وجود همدلی و همگرایی ملی است. شرط لازم برای رسیدن به همدلی و همگرایی و در نهایت نیل به آرمانهای وحدت و انسجام ملی نگاه یکسان ،برابر و برادرانه به همه اجزای جامعه فارغ از قومیت، زبان و مذهب است.
مشارکت همه آحاد ملت در ساختن جامعه و ساختارهای سیاسی کشور بستر ساز و مهیا کننده امنیت یک ملت، کشور و نظام سیاسی است. هرچه اجزای یک ملت، در تصمیم سازیها و تصمیم گیری های کشور دخیل و دارای نقش بیشتری باشند به همان اندازه آینده و فردای آن ملت و نظام سیاسی تضمین خواهد شد. لذا مشارکت شهروندان ایرانی اهل سنت، در ساختارهای قدرت و مدیریت های کلان، میانی و خرد کشور زمینه ساز همدلی و همگرایی ملی و در نتیجه تقویت کننده امنیت ملی پایدار کشور می باشد.
مشارکت و اعتماد به نیروهای شایسته اهل سنت در واگذاری مسئولیت ها و مدیریتها می تواند:
مانع نفوذ و تاثیر تبلیغات سوء دشمنان در جامعه اهل سنت گردیده و تلاش ها و هجمه های آنها را خنثی نماید.
بهره وری و استفاده از توان و داشته های علمی و تخصصی نیروهای اهل سنت به عنوان سرمایه های انسانی کشور در مسیر توسعه پایدار ایران اسلامی و جلوگیری از هدر رفت این سرمایه ها منطقی و ضروری می باشد.
لذا استفاده از شایستگان اهل سنت با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم، بر نگاه برابر و برادر به این هموطنان، یک الزام و استراتژی ضروری می باشد.
اجرای این سیاستها و قدم گذاشتن در این وادی نیاز به برنامه ریزی هدفمند و دقیقی دارد. تعیین اهداف، سطح بندی و اولویت گذاری سیاستها در این زمینه، از الزامات امر می باشد. لذا ریل گذاری مناسب، بر این بستر می تواند قطار آرمانها و امیدها را به سرمنزل مقصود برساند. اقداماتی مانند انتصاب خانم دکتر سجادی و دکتر پاک سرشت به عنوان معاونین وزرای محترم کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به فال نیک گرفته و ضمن تشکر بابت این دو انتصاب، برای این دو فرهیخته اهل سنت آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. انتصاباتی از این جنس را مبارک و تدابیری از جنس امید می دانیم که امیدواریم دامنه آنها بیشتر از پیش گسترده گردد.

سید علاء الدین حیدری -پژوهشگر مسائل اهل سنت

نظرات
آخرین اخبار