کد خبر: 519
تاریخ انتشار: 18 اسفند 1394 - 23:47
سمیه نوظهوری
آنچه که اکنون اهمیت دارد این است که زنان باید خود دست بکار شوند و به دنبال احقاق حقوق بارزخود و عدالت واقعی برای خویش باشند در عدالت جنسیت «ای کاش» معنایی ندارد

فراتاب: در8 مارس 1917 در روسیه زنان علیه افزایش قیمت ها، تعطیلی کارخانجات و اخراج کارگران دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در رویداد انقلاب فوریه همان سال در روسیه تاثیر زیادی داشت.

در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 60 روز جهانی زن جلوه چندانی نداشت. چون زنان توانسته بودند به مقدار زیادی از خواست های خود دست یابند. با رشد جنببش زنان در دهه 60 این روز هم بار دیگر اهمیت یافت. سال 1975 از طرف سازمان ملل متحد، سال بین المللی زنان اعلام شد و دو سال بعدتر یعنی سال 1977یونسکو8 مارس را به عنوان روز جهانی، به رسمیت شناخت. از آن روز به بعد، در چنین روزی مردان به زنان گل یا هدیه تقدیم می کنند و بدینوسیله از مبارزات انسانی زنان قدردانی می کنند.این روز در ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی در بین احزاب سوسیال آمریکا، آلمان و اروپای شرقی آغاز شد، اما بعدها در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد.

زنان به قدمت تاریخ همواره مورد خشونت و نابرابری بوده اند برابری در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی، آرمان مشترک تمامی زنان جهان است. هر دقیقه از زندگی آنان با ترس و دلهره و اضطراب الگوهای حاکم بر جوامع شان گذشته و هنوز هم در قرن بیست و یکم که قرن رشد و ترقی بشر نامیده میشود  مورد شکنجه و تجاوز و سوء استفاده قرار می گیرد. در عرصه ی عمومی و سیاسی، زنان نیروهای حاشیه ای هستند و به معنی واقعی کلمه، غایب از انظارند بررسی این مهم در قالب عبارتهایی کوتاه و اینچنینی نمی گنجد  اما آنچه که اکنون اهمیت دارد این است که زنان باید خود دست بکار شوند و به دنبال احقاق حقوق بارزخود و عدالت واقعی برای خویش باشند در عدالت جنسیت معنایی ندارد «ای کاش» علاوه بر زنان، مردان نیز هم باورشان شود. عدالت اجتماعی که توسط مردان و قوانین مردانه از زنان سلب شده است به اعتبار سخنی از مارکس که در جمله ای معروف گفته است «آزادی زنان معیار آزادی جامعه است» به زنان بازگردانده شود. تار و پود سلطه ی مردانه چنان در ذهنیت عمومی جامعه حک شده است که حتی نحوه ی نگریستن زنان به وضعیت خود را نیز شکل میدهد.

در قرن بیست و یکم هنوز هم  مشارکت سیاسی زنان در سطح نازلتری نسبت به مردان قرار دارد، زنان در بازار کار در موقعیت پایین تری نسبت به مردان قرار می گیرند هنوز هم سلطه مردانه در ابعاد وسیع در برخی جوامع وجود دارد و در برخی مناطق مانند ایران اصلاحات قانونی و حقوقی در مورد ارث، ازدواج، طلاق، سرپرستی کودکان و برخی قوانین جزایی مورد نیاز است و...  

به امید پایان سلطه مردانه و روزی که زن جایگاه اصلی خودش رو بدست بیاورد...

سمیه نوظهوری – کارشناس ارشد روابط بین الملل

 

نظرات
آخرین اخبار