کد خبر: 516
تاریخ انتشار: 18 اسفند 1394 - 17:49
آزاده وکیلی
به جاست در این روز که روز جهانی زن نام گذاری شده، از همه بانوان و مردان آگاه درخواست شود، کمی با تامل به جمله "احقاق حقوق زنان و رعایت تناسب توانایی ها و نیازهای زنان" فکر کرده و با سو استفاده از جمله برابری از انجام وظایف جنسیتی در مقابل یکدیگر سر باز نز

فراتاب – آزاده وکیلی: روز جهانی زن بهانه ای است برای حرف زدن در مورد مسایلی که در روزمرگی ها گم شدند و یا از سرمنفعت طلبی یا نادیده گرفته شدند و یا بازیچه ای در دست فرصت طلبان جویای نام و محبوبیت.

از دوران پارینه سنگی که زن ها در غار به انتظار مرد به شکار رفته مینشستند تا عصر تکنولوژی که بانوان برای باز پس گیری حقوق مسلم یک انسان کامل و مختار، گوشه چشمی به الطفات مردان دارند، یک اصل مشترک وجود داشته و دارد وآن تناسب نیازها و توقعات بین دو جنس مختلف می باشد.

در هیچ کدام از دورانها زنها و حتی مردها ظلم را حق خود نمیدانستند و در جهت احقاق حقوق اولیه و گاها حقوق دوران خود زمزمه هایی کردند و پرچم هایی افراشته شد، اعتراض هایی برخواست و شعارهایی سر دادند.

روانشناسان، جامعه شناسان، اندیشمندان و حقوقدان ها فارغ از زن یا مرد بودن همگی صحبت از نیازهای اولیه انسان داشتند. نیاز به امنیت، مسکن، غذا و آزادی.

چه کسی ادعا میکند که نیاز امنیت در مرد و زن یکسان است و یا اولویت داشتن سر پناه، زن و مرد نمیشناسد؟!

آیا در یک مدت زمان و شرایط معین یک زن تحمل بیشتری در مقابل تشنگی و گشنگی دارد و یا مرد؟! چه کسی ادعا میکند حق انتخاب در زندگی برای مرد بیشتر از زن است چه برسد به انحصار این حق برای مرد!؟

و اما آزادی...

برابری حقوق زن و مرد بهانه ای است برای نادیده گرفتن و بازی با کلمات برای کسانی که خواهان عدالت نیستند و از سر بی مسئولیتی مسایل را به گونه ای خودخواهانه و مغرضانه بررسی و حل می کنند.

یک پسر بچه میداند که چقدر نسبت به یه دختر بچه توان حمایتی دارد و حس حمایتگرانه اش، هم نیاز خودش به حس قدرت را اشباع میکند و هم دختر را از ترس عدم امنیت بی نیاز. از کودکی فطرت های دست نخورده، گویای حقایق شفاف و غیرقابل انکار تناسب های جنسیتی بودند و هستند. حال آنکه با سر دادن شعار برابری فقط جهل و بی عدالتی را تداعی میکنیم.

به جاست در این روز که روز جهانی زن نام گذاری شده، از همه بانوان و مردان آگاه درخواست شود، کمی با تامل به جمله "احقاق حقوق زنان و رعایت تناسب توانایی ها و نیازهای زنان" فکر کرده و با سو استفاده از جمله برابری از انجام وظایف جنسیتی در مقابل یکدیگر سر باز نزنیم.

در انتها یادآوری میشود که زمانی میتوان به برابری حقوق زن و مرد قایل شد که مردان نیز توانایی بارداری و وضع حمل را داشته باشند.

مرد و زن در زمینه هایی مکمل هم و در زمینه هایی حقوق مساوی دارند. پس نه ضعف بدنی نسبی زنان نسبت به مردان در اغلب موارد، آنها را از مشارکت در صحنه های مختلف جامعه باز میدارد و نه توانایی آنها در موارد منحصر به بانوان آنها را مجاز به گروکشی می کند.

با برخورد و استفاده صحیح از توانایی ها توسط هر دو جنس میتوان جامعه ای متعادل، سالم و به دور از جلب حس ترحم و یا انزجار از حس ظالمانه داشت.

احقاق حق، گدایی نیست بلکه کمک به سالم سازی جامعه مریض وار کنونی است که با شعار برابری، زن ها را در نیل به اهدافشان در تنگنا میگذارند تا در مسیر رسیدن به حقوق مسلم ابتدائی شان خسته و سرخورده شوند.

نیاز متقابل دو جنس غیر قابل انکار بوده و هیچکدام بر دیگری برتری و یا اولویت ندارند. هر دو به موازات و شانه به شانه هم.

قدرت، جاذبه ی مرد و جذابیت، قدرت زن است.

با احترام به نیازهای طرفمان، از زیر بار مسئولیت جنسیتی مان شانه خالی نکنیم و با ضعف هایمان از راه جلب ترحم راضی به گدایی حقمان نشویم.

نظرات
آخرین اخبار