کد خبر: 3265
تاریخ انتشار: 8 مرداد 1395 - 16:10
جایگاه زنان در سیاست جهانی
راشل جرج – ال یو کی، در یکی از کارهای معروف فتوشاپی اش همه مردان را از تصویر سیاست جهان حذف کرده بود. این کار بخشی از کمپین “زنان بیشتر در سیاست” در صدر اخبار نوامبر 2015 قرار گرفت.

فراتاب - گروه بین الملل: راشل جرج – ال یو کی، در یکی از کارهای معروف فتوشاپی اش همه مردان را از تصویر سیاست جهان حذف کرده بود. این کار بخشی از کمپین “زنان بیشتر در سیاست” در صدر اخبار نوامبر 2015 قرار گرفت. این تصاویر، آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان را در حالی نشان میداد که تنها در یک اتاق ایستاده بود در حالیکه تمامی همکاران مرد سیاستمدارش از عکس حذف شده بودند. در عکسی دیگر هیلاری کلینتون تنها در اتاق هیئت رئیسه نشسته بود اتاقی که قبلا پر از مردان سیاست بود. گرچه زنان به طور کامل از صحنه ها در عکسها محو نشده اند، اما این عکسها مشخصا بیانگر این واقعیت است که در دنیای سیاست و امور مربوط به آن نابرابری عظیم جنسیتی وجود دارد. سوال اینجاست چرا تعداد زنان در عرصه سیاست کم است؟

همیشه زنان رهبر وجود داشته اند. مطابق تحقیقات تاریخ شناسان، ملکه های مصری از تاریخ ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد فرمانروایی میکرده اند. اما در عین حال تا قرن بیستم بود که رهبری زنان در دولتهای مدرن به چشم آمد. تعدادبسیاری از زنان سمتهایی را در دولتهای انقلابی از جمله اوکراین، مجارستان و ایرلند بعد از جنگ جهانی اول به عهده گرفتند. در سال ۱۹۶۰ سیروامو بندرنایک به سمت اولین نخست وزیر زن در جهان در انتخابات اندوزی درآمد در حالی که ایزابل پرون در سال ۱۹۷۴ در آرژانتین به عنوان اولین رئیس جمهور زن انتخاب شد. امروزه تعداد بیشتری از رهبران جهان زن هستند، به بیان دقیقتر در کل ۲۷ زن در کل  دنیا به سمتهای رهبری انتخاب شده اند که از میان آنها میتوان صدر اعظم آلمان آنجلا مرکل، رئیس جمهور الن سیرلف جاسن در لیبریا، رئیس جمهور برزیل دیلما روسف، کریستینا فرناندز رئیس جمهور آرژانتین، دالیا گریباسکیت رئیس جمهور لیتوانی و غیره را نام برد.

تنها ده درصد از کشورهای کل دنیا به دست زنان اداره می شوند، در مسائلی از قبیل جنگ و صلح تا کار و سلامت، زنان همچنان در سمتهای ریاستی و تصمیم گیریهایی که آنها را تحت تاثیر قرار میدهند، جایی ندارند

اما هنوز این میزان از رهبران زن کافی نیستند. در حالیکه تنها ده درصد از کشورهای کل دنیا به دست زنان اداره می شوند، همچنان سیاستهای مردانه جمعیت جهانی را در بیشتر موارد در دنیا تحت تاثیر قرارداده است. در مسائلی از قبیل جنگ و صلح تا کار و سلامت، زنان همچنان در سمتهای ریاستی و تصمیم گیریهایی که آنها را تحت تاثیر قرار میدهند، جایی ندارند. یافتن دلایل عدم حضور زنان در سیاست جهانی و همچنین مشخص کردن چالشهای افزایش رهبری زنان در سطح رهبری جهانی، بسیار دشوار است. چرا که این دلایل عموما در بافتهای سیاسی مختلف دستخوش تغییرات بسیاری شده اند. برخی بر این باورند که برنامه های سخت سفری رهبران سیاسی برای نگاه داشتن تعادل خانواده بسیار دشوار است، اما بعضی دیگر براین عقیده پافشاری میکنند که همچنان سدهای بزرگ جنسیتی در این زمینه بر سر راه زنان در حوزه سیاست جهانی وجود دارد.

مطالعات زیادی برای نشان دادن موانع بر سرراه رهبری زنان انجام شده است. این موانع شامل راههایی میشود که جنسیت مرد با استانداردهای برتر در امنیت اجتماعی گره خورده است و از سوی دیگر نیز مشکلات عظیمی را که زنان در ایجاد تعادل میان زندگی و کار دارند را نیز شامل میشود. اما به هرحال، دلیل آن چنان مهم نیست، شکاف عمیق جنسیتی و کم بودن تعداد زنان بخصوص در بازنمایی جنسیت در سیاست که ماهیت سیاست جهانی را آشکار میکند شگفت آور است و نیاز به بررسی و توجه جدی تری دارد. این ویژگیها البته هم جهت با ساختارهای دیگر بخش ها هم هست. در سال ۲۰۱۳ زنان تنها سهم ۱۴٫۶ درصدی از سمتهای ارشد اجرایی را در ۵۰۰ کمپانی فرچون داشتند (یک چهارم از زنان هم در هیچ سمتی نبودند).

با اینحال هنوزدر برگرفتن تعداد زیادی از زنان در تصمیم گیریهای سیاسی میتوانند امری پیشگامانه و بنیادین باشد. برخی بر این باورند که شرکت تعداد بیشتری از زنان در سیاستهای جهانی میتواند منجر به کاهش خشونت وامور مربوط به جنگ شود. کارشناسان توسعه  بین المللی در حال حاضر تمرکز بیشتری را متوجه مسائل زنان در سطح بین المللی کرده اند، چرا که قدرتمندتر کردن زنان را بعنوان بخشی تفکیک ناپذیری از توسعه اقتصادی و اجتماعی و امنیت و رفاه درنظر میگیرند. برای مثال بانک جهانی تاکنون بر راه اندازی توسعه برابری جنسیتی کارکرده است. مجله سیاست خارجی هم درخصوص ارتباط اثبات شده قدرتمند کردن زنان و کاهش فقر و رشد اقتصادی گزارشهای متعددی را منتشر کرده است. بسیاری ازNGOs بین المللی چون Oxfam و Mercycrops و انجمن care علیرغم اینکه توسط مردان هدایت میشوند، اما برنامه های توانمند سازی زنان را به عنوان اهداف اصلی ماموریتشان در برنامه های خود قرار داده اند. مسأله جنسیت ، آنگونه که واضح است همچنان نیاز به توجه مستمر و همه جانبه در نهادهای کاری در سراسر جهان دارد، اما این تنها کافی نیست بلکه نیاز به توجه بیشتر و دخالت بیشترزنان در تصمیم گیریهای سیاسی است.

 از بسیاری از جهات، مشخصا جهان از دخیل کردن بیشتر زنان در رهبری سیاسی جهان بهره خواهد برد. اقدامات اولیه مختلفی همچون زنان در سیاست خارجی در سایت Womeninforeighnpolicy.com و همچنین شورای سیاستهای خارجی، زنان در برنامه های سیاستهای خارجی در حال پیشرفت و پیش بردن این هدف هستند. ما باید با نگاه به جلو منتظر روزی باشیم که این تصاویر فتوشاپ شده ای که مردان را از تصویر حذف می کند، ما را با اتاقی خالی مواجه نکند اما در عوض نشان دهنده فضاهای کلی تر و شلوغ تری باشد که سیاست زنان و مردان را مانند هم نشان دهد، به چالش بکشد و رو به جلو براند.

منبع: هافینگتن پست - برگردان از سایت دیدگاه نو

نظرات
آخرین اخبار