کد خبر: 2355
تاریخ انتشار: 27 خرداد 1395 - 10:27
دکتر محمد رحیمیان
بحث قومیت در دولت یازدهم، نه امری تزیینی و تشریفاتی و نه از سر ژست سیاسی و روشنفکرمآبی است؛ بلکه امری جدی، حقیقی و ماهوی است که پی‌گیری مسائل آن، در حجم یک وزارت‌خانه می‌گنجد.

فراتاب ـ سرویس سیاسی: بی‌تردید حیث وجودی و تبلور حقیقی دموکراسی، صرفاً نه در فرآیند انتخابات، بلکه در تعهد به میثاقی است که از طریق انتخابات منعقد می‌شود. میثاقی معطوف به رویکردهای خرد و کلان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که آرای مأخوذه را فراتر از گرایش‌های حزبی و گروهی، یا ضرورت‌های مقطعی، معنا می‌بخشد و به‌گونه‌ای روند تاریخی و سیاسی جوامع را رقم می‌زند. رهیافت‌ها و راهبردهای مدیریتی دولت یازدهم، با ضرباهنگ کُند اما توأم با طمأنینه و اعتدال، تاکنون حاکی از تعهد بنیادین به میثاق منعقده در انتخابات 24 خرداد و شعارها و اندیشه‌ای است که موجب مشارکت حداکثری ایرانیان و کسب طلایی‌ترین آرا شد.

ایجاد پست مشاور در امور اقوام در نهاد ریاست جمهوری، از جمله تصمیم‌های ظریف جناب آقای دکتر روحانی بود که ضمن صحه نهادن بر هوشمندی ایشان در درک درست و واقع‌بینانه‌ی زمینه‌ها و زمانه‌ی سیاسی و فرهنگی ایران و جهان، به چند دلیل عمده در راستای التزام به میثاق انتخاباتی است:

1ـ تعهد به تمام اصول قانون اساسی و تلاش برای تحقق عینیِ تحکیم وحدت ملی و شعار تأثیرگذار و پردامنه‌ی ایران برای همه‌ی ایرانیان، معنابخشی به مشارکت انتخاباتی، احترام به آرای اقوام و پاسداشت تعلق‌خاطرآن‌ها به ایران و احیای اعتماد به‌نفس ملی و تاریخیِ قومیت‌های متنوع جغرافیای وسیع و وزین ایران.

با تکیه بر اصل شرفُ المکان بالمکین، می‌توان گفت گزینش شخصی در قامت آقای یونسی به عنوان مشاور در امور اقوام، نمودی از این واقعیت است که بحث قومیت در دولت یازدهم، نه امری تزیینی و تشریفاتی و نه از سر ژست سیاسی و روشنفکرمآبی است؛ بلکه امری جدی، حقیقی و ماهوی است که پی‌گیری مسائل آن، در حجم یک وزارت‌خانه می‌گنجد.

2ـ با تکیه بر اصل شرفُ المکان بالمکین، می‌توان گفت گزینش شخصی در قامت آقای یونسی به عنوان مشاور در امور اقوام، نمودی از این واقعیت است که بحث قومیت در دولت یازدهم، نه امری تزیینی و تشریفاتی و نه از سر ژست سیاسی و روشنفکرمآبی است؛ بلکه امری جدی، حقیقی و ماهوی است که پی‌گیری مسائل آن، در حجم یک وزارت‌خانه می‌گنجد. نهادی که از عهده‌ی نظریه‌پردازی و عملیاتی کردن نظریه برآید و موجبات همگرایی مستحکم و واقعی‌تری را فراهم آورد و از سویی بر این حقیقت صحه گزارد که نه تنها فارسی‌زبانان بلکه کردها، ترک‌ها، بلوچ‌ها، لرها، عرب‌ها و سایر اقوام ایرانی، در تاریخ فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ایران، سهمی کتمان‌ناپذیر داشته‌اند و هویت زرین ایران زمین، به یمن حضور این اقوام، اینچنین بر تارک تاریخ می‌درخشد.

3ـ ضروری است که هویت شریف شهروندی، حسِ مهم‌بودگی و همگرایی حاصل از آن، که در روز انتخابات تجلی یافت، به وضعیتی پایدار و خدشه‌ناپذیر تبدیل شود و یونسی ملتزم به تبلور و تداوم این همبستگی و تحقق بلاشرط شرافت عظیمی است که از طریق هویت شهروندی به شهروندان هدیه می‌شود.

4ـ گزینش یونسی چرخشی اساسی در نگاه امنیتی به مسئله‌ی اقوام است. چرخشی که سویه‌ی امنیتی را به وجه امن و پرآرامش فرهنگی تغییر می‌دهد و به تبع آن، تعمق، تدبر و برنامه‌ریزی اصولی و علمی را برای حل مسئله می‌طلبد. مسئله‌ای که بناست با رویکردی ایجابی و واقع‌بینانه، به ارتقای فرهنگی و نشاط اجتماعی جامعه منجر شود. ظرافت این انتخاب معطوف به سابقه‌ی آقای یونسی در اداره‌ی امنیتی‌ترین وزارت کشور است. مدیریتی که در عین جدیت در امر خطیر امنیتی، مبنا و اساس امنیت را در همگرایی و همبستگی ملی می‌جست و امنیت و آزادی فکری، فرهنگی و اجتماعی شهروندان را در اولویت قرار می‌داد.

انتخاب یونسی به مقام مشاور در امور اقوام و گزینش دکتر ظریف برای وزارت امور خارجه، واجد تناظر ظریفی است که تنها به تناسب‌ها و توانمندی‌های افراد منتخب در انجام وظیفه‌ی محوله مربوط نمی‌شود، بلکه رشته‌ای نامرئی اما اساسی آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد

5ـ انتخاب یونسی به مقام مشاور در امور اقوام و گزینش دکتر ظریف برای وزارت امور خارجه، واجد تناظر ظریفی است که تنها به تناسب‌ها و توانمندی‌های افراد منتخب در انجام وظیفه‌ی محوله مربوط نمی‌شود، بلکه رشته‌ای نامرئی اما اساسی آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد: اینکه دولت یازدهم با سربلندی و عزت، موفق به حل و فصل مسئله‌ی هسته‌ای شد و به جهانیان نشان داد که دولت ایران با اتکا به همدلی مردم، بی‌نیاز از هرگونه بهره‌گیری از توانمندی‌های هسته‌یی خود در وجوه نظامی است و با تحکیم همگرایی و وحدت ملی، نه تنها افق‌های روشن توسعه و ترقی را به روی خود می‌گشاید؛ بلکه قادر است هرگونه تهدید خارجی را با پیوند راسخ میان حاکمیت و ملت، منتفی و حتی بی‌معنی سازد و اینکه دولت یازدهم در استمرار تحققِ بخشی از اصول مندرج در قانون اساسی مبنی بر رشد و توسعه‌ی شاخصه‌های جامعه‌ی مدنی، شاید ضروری می‌داند پابه‌پای پیچیدگی‌های مذاکرات هسته‌یی با دولت‌های خارجی، در داخل کشور نیز مخالفین احتمالی با تحقق شاخصه‌های جامعه مدنی از جمله تدریس زبان اقوام در مدراس را مجاب کند و با به کارگیری کارشناسان و متخصصین امر، برنامه‌ای بلند مدت و ثمربخش برای این تصمیم مبارک، طراحی و اجرا نماید و به این ترتیب با رهایی از تک‌ساحتی فرهنگی و تعمیق ریشه‌ها و بسط گستره‌ها، تنوع و چندساحتی‌بودن زبانی و فرهنگی ایران را احیا نماید و به مثابه‌ی یک الگو و فرصت طلایی تاریخی به جهان عرضه دارد.

اگر ظریف در پی‌گیری امنیت خارجی ایران است و در این مسیر موفقیتی بی‌نظیر و تاریخی را کسب کرده است، اکنون نوبت یونسی است که با توسعه و تحکیم امنیت داخلی، همدلی، همگرایی و وحدت حقیقی مردم ایران را به عنوان کلید صلح و امنیت و آشتی پی‌گیری نماید و در راستای تحقق راستین جامعه مدنی برای همگرایی و لوازم آن مجدانه اقدام کند؛ بی‌تردید دولت یازدهم به این لطیفه اعتقاد دارد که کلید جامعه مدنی و احقاق حقوق شهروندی چنین جامعه‌ای در تحقق تمام اصول قانون اساسی، التزام به حقوق اقوام و حضور جدی آن‌ها در تصمیم‌سازی‌های خرد و کلان و احترام به تنوع اندیشه‌ها و فرهنگ‌هاست.

 محمد رحیمیان - دکترای فلسفه هنر

نظرات
آخرین اخبار