آمارهای طلاق چه می‌گویند؟ هرسال دریغ از پارسال! | فراتاب
کد خبر: 12355
تاریخ انتشار: 9 بهمن 1402 - 12:20
طبق آمارهای رسمی در شهر تهران نسبت به سایر استانهای محروم طلاق بیشتر است و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در این امر دخیل است.

 فراتاب: «طلاق»همواره در دولت‌ها مورد بررسی و کندو کاش قرار می‌گیرد که بتوانند راه‌حل‌های مناسب و قابل اجرا برای پیشگیری و کاهش آن ‌‌‌‌‌‌توسط صاحب نظران و روانشناسان حوزه خانواده و اجتماع در کشور ارائه دهند. بر اساس آمارهای رسمی ثبت احوال ایران در یک دهه اخیر میزان ازدواج ها در کشور سیر نزولی و در مقابل طلاق ها روند صعودی داشته‌اند. دراین گزارش آمار طلاق طی ده سال اخیر به صورت مقایسه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

١٣٩٢؛ به ازای هر ٥ ازدواج یک طلاق

تعداد طلاقهایی که در استانهای مختلف طی این مدت به ثبت رسیده ١٠٨ هزار و ٢٤٩ مورد بوده که از این تعداد ١٠٠ هزار و ٥٨٦فقره در مناطق شهری و ٧ هزار و ٦٦٣ فقره طلاق نیز در مناطق روستایی رخ داده است. یعنی تقریبا به ازای هر ٥ ازدواج یک طلاق اتفاق افتاده است.

 

١٣٩٣؛‌‌‌‌‌‌ تهران در صدر آمار طلاقها

کل آمار ثبت شدهیطلاقدرکشور ١٦٣ هزار و ٥٦٩ مورد‌‌‌‌‌‌بوده است . از مجموعاین آمارها‌‌‌‌‌‌سه استان سیستان و بلوچستان، ایلام، چهار محال و بختیاری به ترتیب کمترین نرخ طلاق و تهران، البرز وگیلان بالاترین نرخ طلاق را به خود اختصاص داده‌اند که تهران با ٣٢ هزار و ٩٧٦ مورد، در صدر این آمار و ایلام با ٥٨٣ مورد پایینترین سطح طلاقها را داشتەاند. این آمار نسبت به سال قبل‌‌‌‌‌‌٨٢٠٠ مورد بیشتر و‌‌‌‌‌‌ سیری صعودی داشته است.

 

١٣٩٤؛١٣ درصد طلاق‌ها در سال اول ازدواج

١٦٣هزار و ٧٦٥‌‌‌‌‌‌طلاقدر‌‌‌‌‌‌سال١٣٩٤ثبتشدەاستکه١٣٪اینطلاقهادرسال‌‌‌‌‌‌اولزندگیمشترکو٣/٤٧٪اینطلاق‌هادر٥سالاولاتفاقافتادەاست. همچنینمیانگین طول مدت ازدواج‌های منجر به طلاق، ٣/٨ سال بوده است‌‌‌‌‌‌به عبارت دیگر می‌توانگفتکهبهازایهر ١٠٠ازدواج، ٢٣ طلاق به ثبت رسیده است.

 

١٣٩٥؛سرایت طلاق‌ها به زندگی‌ مشترک باسابقه‌ی بالا

طلاق‌های ثبت شدە در کشور ١٨١ هزار و ٢٦٤ مورد بودە که بیشترین طلاق ثبت شدە در ٩ ماه اول زندگی زوجین اتفاق افتادە است و کمترین میزان طلاق نیز به زوجینی اختصاص دارد که سابقه زندگی مشترک 28 ساله داشته‌اند. سال ٩٥ کمترین میزان طلاق را‌‌‌‌‌‌ با میزان 3/8 را در به خود اختصاخ داد. به عبارتی در مقابل هر 3.9 ازدواج ثبت شده، یک طلاق به ثبت رسیده است.

 

١٣٩٦؛هر سه دقیقه یک طلاق

 آمار ثبت طلاق ها در سال ٩٦ هزار مورد بیشتر ازسال ٩٥ گزارش شدە است. در سال ۹۶ هر ١ ساعت ۲۰ مورد و به عبارت دیگر هر سه دقیقه یک طلاق ثبت شده و معادل ۲۹ درصد پیوندها، جدایی رخ داده است. این آمار در کل کشور بیسابقە بودە است. بیشترین طلاق که سونامی هم نام گرفت در قم رخداد. علاوه بر آمار طلاقهای رسمی و قانونی، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خانواده‌ها نیز در حالت «طلاق عاطفی» به سر می‌برند.

 

١٣٩٧؛ شکستن رکورد طلاق در تاریخ ثبت احوال ایران

ادارەی کل ثبت احوال کشور اعلام کرد که طلاق‌های ثبت شدە درسال٩٧ برابر با ‌‌‌‌‌‌۱۷۵ هزار و ۶۱۴ مورد طلاق در کشور بودە است،به ازاء هر هزار ازدواج، ۳۱۸ مورد طلاق رخ داده است. به عبارتیبهازایافزایش شش درصدی  طلاقدر هر ساعت۲۰ طلاق صورتگرفتەاست. نکته‌ی حائز اهمیت این آمار در حالی است که با کاهش قابل توجه درصد ازدواجها در سال ٩٧ روبرو بودەایم.

 

١٣٩٨؛تهران بار دیگر در صدر آمار طلاق

۱۷۴ هزار و ۶۹۸ مورد طلاق در سال ۹۸ ثبتشدە بودە است. بیشترین آمار طلاق به ترتیب در استانهای تهران، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و مازندران بوده است. میانگین سن مردان در طلاق‌های ثبت شده در این سال ۳۶٫۹ سال و میانگین سن زنان در طلاق‌های ثبت شده در‌‌‌‌‌‌اینسال۳۲٫۱ سال بوده است.

 

١٣٩٩؛لحظه‌شماری برای «طلاق کوویدی» در قرنطینه

 سال ۹۹ تعداد ۱۸۴ هزار و ۶۵۴مورد طلاق رخ داده است.نسبت طلاق به ازدواج ١/٣٢ درصد بودهاست.این طلاق ها از زمان شیوع کرونا و خانه نشینی، نرخ بیکاری ۹.۶ درصد - نرخ تورم ۳۶.۴ درصد سیر سعودی به خود گرفت.١٤٠٠؛
افزایش 9 درصدی طلاق

 ۲۰۱ هزار و ۵۹ مورد طلاق درکشورثبت شدە که کمترین طلاق به ترتیب به استانهای ایلام با ۹۸۶ مورد، کهگیلویه و بویراحمد با یک هزار و ۴۴۴ مورد و خراسان جنوبی با یک هزار و ۴۴۸ اختصاص یافت. استانهای تهران با ۳۷ هزار و ۳۸۱ مورد طلاق، خراسان رضوی ۲۱ هزار و ۵۶۶ مورد و اصفهان با ۱۱ هزار و ۱۹ طلاق بوده است.

 

1401؛ کاهش 3 درصدی طلاق‌‌‌‌‌‌

آمار ازدواج در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته خود کاهش داشته است. در سال ۱۴۰۰ ازدواج ۵۷۱ هزار و ۹۰۸ واقعه بوده است و در سال ۱۴۰۱ ازدواج به ۵۲۳ هزار و ۷۸۶ واقعه رسیده است. این کاهش حدود ۳ درصد بوده است.

1402؛ پایتخت کشور صدرنشین آمار طلاق

طی چهار ماه اول سال‌‌‌‌‌‌۶۵ هزار و ۳۵۵ مورد طلاق به ثبت رسیده، کمترین طلاق به ترتیب مربوط به استانهای ایلام با ۳۴۷ مورد، خراسان جنوبی ۴۹۷ و کهگیلویه و بویراحمد با ۶۸۰ مورد است. همچنین بیشترین طلاق ثبت شده در چهار ماهه نخست سال جاری نیز به ترتیب مربوط به استانهای تهران با ۱۰ هزار و ۷۶۹ مورد طلاق، خراسان رضوی ۷۰۳۸ مورد و اصفهان با ۳۴۷۵ طلاق بوده است.

 

گزارش از هژان حسین نژاد

 

 

نظرات
آخرین اخبار