ابراز نگرانی بارزانی از بازداشت رهبران حزب دمکراتیک خلق ها | فراتاب