سلام ترکیه به عصر جدید اقتدارگرایی اردوغان | فراتاب
کد خبر: 2915
تاریخ انتشار: 26 تیر 1395 - 12:46
بررسی پیامدهای داخلی کودتای شکست خورده:
با وقوع کودتا در ترکیه، نظام سیاسی آن کشور تحولاتی گسترده ای را به خود خواهد دید که حاصل آن ایجاد دیکتاتوری نوینی در این کشور خواهد بود.

 فراتاب-سرویس بین الملل: وقوع کودتای نظامی سحرگاه 16 جولای (26 تیرماه) را باید آغاز رسمی عصر اقتدارگرایی جدیدی در آن کشور قلمداد کرد. با آنکه اخبار ضد و نقیضی از موفقیت و شکست کودتا در آن کشور تاکنون منتشر شده است ولی چه کودتا گران بتوانند جریان امور را درست بگیرند، که با توجه با شرایط و اخبار بعید به نظر می رسد، و چه آنکه اردوغان بتواند کودتاگران را به حاشیه ببرد، شواهد حاکی از آن است که ترکیه در دامان حکومتی اقتدارگراتر گرفتار خواهد آمد. چراکه اگر نظامیان بتوانند در کار خود موفق شوند برهمگان آشکاراست که ما حداقل در چند سال آینده شاهد یک دیکتاتوری نظامی در آن کشور خواهیم بود که تمامی دست آوردهای سالهای اخیر در دور نمودن نظامیان از مناسب سیاسی را بر باد خواهد داد و ترکیه مجددا باحاکمانی نظامی روبرو خواهد شد که اداره امور کشور را بر اساس سلسله مراتب نظامی ونه بروکراسی اداری معمول در کشورداری غیر نظامی کنترل خواهند نمود، و این یعنی دیکتاتوری نظامی.

با آنکه اخبار ضد و نقیضی از موفقیت و شکست کودتا در آن کشور تاکنون منتشر شده است ولی چه کودتا گران بتوانند جریان امور را درست بگیرند ،که با توجه با شرایط و اخبار بعید به نظر میرسد، و چه آنکه اردوغان بتواند کودتاگران را به حاشیه ببرد، شواهد حاکی از آن است که ترکیه در دامان حکومتی اقتدارگراتر گرفتار خواهد آمد.

 اما اگر اردوغان موفق شود نظامیان را به پادگان ها بازگرداند و سران آنها را به محاکم قضایی بسپارد آنگاه ما با بسط قدرت اردوغان و گسترش دیکتاتوری اردوغانی که هم اکنون پایه های آن ریخته شده است مواجه خواهیم بود و به زودی خواهیم دید که اردوغان قانون اساسی مورد نظر خود که شامل گسترش اختیارات ریاست جمهوری ترکیه که در جهت تغییر نظام سیاسی آن کشور از پارلمانی به ریاستی است را در مجلس آن کشور به تصویب خواهد رساند، احزاب مخالف را با شدت هرچه بیشتر سرکوب خواهد نمود، روزنامه نگاران مخالف را به زندان خواهد افکند و هر آنکه احساس کند در مقابل او ایستاده و یا خواهد ایستاد را با اتهام ارتباط با کودتا از سر راه بر خواهد داشت و چنان جوی در کشور حاکم خواهد نمود که کمتر کسی جرات کند در مقابل او عرض اندام نماید.

از دید نگارنده در اینکه ترکیه در چند سال آینده وارد چرخه دیکتاتوری می شود شک چندانی وجود ندارد اما آنچه جای بحث دارد این است که  دیکتاتور چه کسی و شکل دیکتاتوری چگونه خواهد بود. باید ماند و نظاره کرد که ترکیه چگونه و با چه سرعتی به دیکتاتوری خوش آمد می گوید؟!

 

انتشار مطلب با ذکر منبع (فراتاب) بلامانع است.

 

نظرات
آخرین اخبار