وی در ادامه افزود: امیدواریم با رأیی که امروز ایشان بدست آورد، این پیام را به عنوان رأی قالب اعضای شورا به عنوان یک مسئولیت سنگین بدان توجه کند و در خلال حدود ٣ سالی که پیش رو دارد، بتواند نشان دهد که شرایط احراز این مسئولیت را داشته و واجد شرایطی بوده که مورد اعتماد اکثریت اعضای شورا قرار گرفته است.

حق شناس اظهار کرد: امیدوارم که بتواند در تعامل با شورا نشان دهد که مشورت پذیر هستند و در این ٤ سالی که فرصت آن را مردم در اختیار ایشان قرار دادند به نحو احسن در کلان شهر تهران به صورت سلامت، اقتدار و پاکدستی به پیش ببرند.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا افشانی می تواند وضعیت نابسامانِ مالی شهرداری را سامان ببخشد و از پس مشکلات این حوزه برآید، گفت: وضعیت مالی شهرداری چالش جدی است. در این حوزه با چالش بزرگ و جدی روبرو خواهیم بود. شهر تهران چون سازمانی است که بر اساس درآمد و هزینه اداره می شود باید ابتدا هزینه های مورد نظر را به عنوان درآمد در نظر بگیرد و سپس بتواند هزینه کند. یکی از مشکلات مدیریت شهری تهران این است که به جز هزینه های جاری باید به هزینه های کلان ناشی از عملکرد گذشته که بدهی نزدیک به ٦٠ هزار میلیارد است توجه داشت تا بتوان آن ها را پرداخت کرد. از این بابت تصور می کنم که یکی از چالش های پیش رو شهردار تهران بحث پرداخت بدهی ها باشد.