نبود برنامه دراز مدت و راهبردی برای دوره پیش از دبستان از چالش های این دوره است | فراتاب
کد خبر: 7763
تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1397 - 11:20
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه نبود برنامه دراز مدت و راهبردی برای دوره پیش از دبستان از چالش های این دوره است، گفت: در برخی کشورها  ۰.۸ تا ۲ درصد درآمد تولید ناخالص ملی صرف دوره پیش از دبستان و سنین صفر تا شش سال می شود.

فراتاب - گروه اجتماعی: حبیب الله مسعودی فرید در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «تاریک و روشن آموزش های پیش از دبستان» روی آنتن شبکه آموزش رفت با بیان اینکه برآوردی از میزان دقیق هزینه کرد تربیت و رشد همه جانبه کودکان در سنین صفر تا شش سال در کشور ما انجام نشده است، گفت: اما از ۰.۸ تا ۲ درصد درآمد تولید ناخالص ملی در برخی کشورها صرف دوره پیش از دبستان و سنین صفر تا شش سال می شود.

وی افزود: نبود برنامه دراز مدت و راهبردی برای دوره پیش از دبستان از جمله چالش های پیش روی این دوره است. کمبود و نبود نگاه سیستمی و فرآیندی به موضوع کودک نیز چالشی دیگر است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه فرایند کاری ما در تربیت کودکان زیر سن دبستان بهبود یافته اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، گفت: یک راه حل موجود این است که باید با مدل رشد و تکامل همه جانبه کودکان پیش برویم و امر سلامت کودکان را فراتر از بهزیستی یا دیگر نهادها ببینیم.

مسعودی فرید ادامه داد: باید آگاه سازی کنیم و مردم مشارکت بیشتری داشته باشند و هرکجا خانواده ای توان مشارکت نداشت دولت ورود کند. به عبارتی باید منابع هدفمندی را به سمتی ببریم که نیازهای اساسی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در سنین صفر تا شش سال دارای نتایج و پیامدهای مثبت است گفت: افزایش اعتبارات، تغییر نگاه سیستمیک و نگاه به رشد و تکامل همه جانبه کودکان از جمله راهکارهای اساسی پیش رو است.

نظرات
آخرین اخبار