هنر خیابانی در ایران | فراتاب
کد خبر: 7588
تاریخ انتشار: 8 فروردین 1397 - 20:31
مقایسه دو نسل گرافیتی های ایرانی

فراتاب - گروه اندیشه: اگرچه گرافیتی و «هنر خیابانی» بیشتر پدیده ای غربی شناخته می شود و بسیاری تصور می کنند، این هنر اعتراضی در ایران چندان جایگاهی ندارد، نگاهی به خیابان های تهران و شهرهای بزرگ کشور نشان می دهد، هنرمندان ایرانی نیز هر روز بیش از پیش به این هنر روی می آورند.

نکته مهم دیگر نیز اینکه تا چند دهه پیش دیوارهای ساختمان های بلند کشور پر بود از گرافیتی هایی که توسط نهادهای دولتی ترسیم می شد و عمدتاً بازنمایاننده مظاهر انقلابی، اسلامی و تصاویر شهدای جنگ 8 ساله بود، اما این هنر در دهه های اخیر از انحصار نهادهای دولتی در ایران خارج شده و امروز دیوارهای زیادی در تهران و دیگر شهرهای کشور می توان دید که منقش به گرافیتی های اعتراضی نسبت به اوضاع فرهنگی و اقتصادی شده است. در ادامه نزدیک به 50 گرافیتی از دیوارهای کشور به نمایش درآمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع آوری: منصور براتی

نظرات
آخرین اخبار