رویاهای اردوغان در پشت سدی بنام کُردها | فراتاب
کد خبر: 472
تاریخ انتشار: 14 اسفند 1394 - 20:38
اسماعیل محمودی
اردوغان اشتباه فاحشی را مرتکب شد و با حمایت پیدا و پنهان از داعش، نه تنها کردها را به تشدید خصومت واداشت بلکه افکار عمومی جهانیان را به خشم آورد و مشروعیت مبارزه با تروریسم را که مدعیش بود از دست داد

فراتاب – اسماعیل محمودی: مسلط کردن گفتمان غرب ستیزی، زعامت دنیای اهل سنت، احیای خلافت، معلق گذاشتن مساله کردها، تداوم رشد اقتصادی، سلطه بر اقتصاد عراق و اقلیم کردستان در پیش از بحران سوریه و حذف بشار اسد، توقف کردهای سوریه، همسویی کامل با دول سنی خلیخ فارس، رقابت با ایران و نیز همسویی با غرب و امریکا، پس از بحران سوریه از رویاها و سیاست های ترکیه اردوغان بوده است. خواب تحقق این رویاهای مدتها است ترکیه را در روابط و مناسبات خارجی و داخلی دچار آشفتگی ، سراسیمگی و فول سیاسی مداوم نموده است.

ترکیه اردوغان که مدت ها بود مسلط کردن گفتمان غرب ستیزی و احیای خلافت را در اولویت سیاست خود قرار داده بود، اینک به خاطر بحران سوریه و خصومت با روسیه و نیز توقف کردها در پی لاپوشانی سیاست غرب ستیزی و  تلاش در راستای همسویی با غرب است و برای وصول به این هدف از کارت بحران آوارگان سوریه و زیاده طلبی روسیه استفاده کرده و همچنان می کند. حمله به هواپیمای روسیه و گشایش درهای کشور به روی آوارگان و سوق دادن جهت دار آنها به سوی غرب و خاصه کشورهای اروپایی، ناگزیز اروپا را به تحرک دیپلماسی با ترکیه واداشت و آنها را ناگزیز به کمک های مالی و حمایت صوری از ترکیه نمود اما نشانه های موجود بیانگر این واقعیت است،  سخت است غرب تکاپوی ترکیه برای مسلط کردن گفتمان غرب ستیزی و حمایت پنهان و پیدای این کشور  را از داعش فراموش نماید  و به سهولت بگذرد. از اینرو  سخت محال می نماید که غرب تسلیم  انتظارات ترکیه اردوغان  در ایجاد فضای حائل مورد نظر در سوریه، تروریسم خواندن یگان های کرد سوریه، همسویی در دخالت نظامی ترکیه در سوریه  و مهمتر از همه همراهی ترکیه در خصومت علنی با روسیه شود.

ترکیه اردوغان مدت ها بود در راستای گشایش اقتصادی، جلب آرای مردم کردنشین ترکیه و نیز فرصت سرمایه گذاری در اقلیم کردستان عراق،  گزینه گفتگو  و مذاکره با کردها را نوید داده  و مدعی حل مساله کردها بود اما در  مساله کوبانی که به کانون و نماد مبارزه با تروریسم خشن داعش مبدل شده بود، اردوغان اشتباه فاحشی را مرتکب شد و با حمایت پیدا و پنهان از داعش،  نه تنها کردها را به تشدید خصومت واداشت بلکه  افکار  عمومی جهانیان را به خشم آورد  و  مشروعیت مبارزه با تروریسم را  که مدعیش  بود از دست داد و وکردها را به گذر از آتش بس و احیای جنگ چریکی واداشت.جنگی که گمان نمی رود برنده ایی جز ویرانی، افزایش تنش قومی، رکود اقتصادی و ناامیدی کردها را از رویکرد صلح آمیز داشته باشد.

رویای احیای خلافت که  مدت هاست خواب اردوغان را آشفته نموده  و در راستای تحقق آن به هر دری میزند چنان پیداست با وجود بحران سوریه و دامن زدن به جنگ های فرقه ایی و مذهبی، این رویا  نه تنها سخت دست نیافتنی باشد  حتا  اندیشه رهبری دنیای اهل سنت که عربستان تا حدودی زمینه اش را  برای ترکیه فراهم آورده این نیز غیر محتمل است چراکه مصر و عربستان به مثابه دو کشور قدرتمند دنیای اهل سنت  در میدان عمل  هرگز نمی توانند ترکیه را با این عنوان تحمل نمایند اگرچه عربستان بازی باخته از سر لج با ایرانف گاه گاهی چراغ سبزی را به ترکیه نشان می دهد اما مسائلی چون عرب نبودن ترکیه، حافظه تاریخی اعراب در دوره خلافت  عثمانی و نیز همسویی ترکیه با اخوان المسلمین و نیز تلقی مصر و حتاعربستان  از خود به مثابه قدرت های برتر اعراب، مهمترین چالش فراروی وصول به این رویای دن کیشوتی اردوغان هستند.

رویای احیای خلافت که  مدت هاست خواب اردوغان را آشفته نموده  و در راستای تحقق آن به هر دری میزند چنان پیداست با وجود بحران سوریه و دامن زدن به جنگ های فرقه ایی و مذهبی، این رویا  نه تنها سخت دست نیافتنی باشد  حتا  اندیشه رهبری دنیای اهل سنت که عربستان تا حدودی زمینه اش را  برای ترکیه فراهم آورده این نیز غیر محتمل است

اینک اردوغان که فراروی چالش های اساسی قرار گرفته و سخت در پی احیای  جایگاه و مشروعیت از دست رفته جهانی ترکیه است. بار دیگر کردها را نشانه رفته است. ترکیه با آتش افروزی و خشونت عریان وداعش وار  در شمال کشور یعنی مناطق کردنشین در پی زمینه سازی فول سیاسی کردها در انجام اقدامات نامتعارف و ناپذیرفتنی است و با این کار می خواهد مردارنمایی نمیاد و اجماعی را بدست بیاورد که در سوریه دخالت نماید و از این دخالت، ترکیه  اهدافی را مطمننا مدنظر دارد،  که می توان به مهمترین این موارد اشاره نمود، نخست توقف کردها که به نماد متوقف کردن داعش شناخته شده و مشروعیت مبارزه با تروریسم را بدست آورده و با این کار می خواهد هم کردهای سوریه را متوقف کند و هم ضربه ایی به پ ک ک زده باشد و دوم اینکه سد پیشروی بشاراسد شود که این روزها به کمک روسیه مخالفان همسو با ترکیه را به زانو درآورده است و سوم اینکه با کسب اجماعی از کشورهای منطقه و نیز غرب به جنگ پنهان ایران و روسیه بشتابد اما این سیاست ترکیه به خاطر عواملی از جمله، احتیاط غرب از همسویی با ترکیه، واکنش سریع روسیه و نیز مقاومت حتمی کردها و نیز ناتوانی دول عربی خلیج فارس در بعد نظامی،  سخت دست نیافتنی است. ترکیه نیازمند آرامش است و بایستی واقع گرایانه با بحران منطقه مواجه شود مطمننا مواجه ناواقع گرایانه، ترکیه را  همچنان دامنگیر این بحران ویرانگر و بغرنج می نماید بحرانی که عبور از آن غیر،ممکن می نماید.

اسماعیل محمودی -دکترای تاریخ و پژوهشگر مسائل خاورمیانه

نظرات
محمد
| |
2016-03-10 16:27:36
مسائل را خوب توضیح دادید ، واقعا برای متوقف نمودن اردوغان فاشیست نیاز به سیاستی جدید در منطقه باید باشیم
آخرین اخبار