آیین نامه اجرایی مدارس متناسب با سند تحول بازتعریف می شود | فراتاب
کد خبر: 8215
تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1397 - 23:10
مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش گفت: آیین نامه اجرایی مدارس مشتمل بر 110 ماده است که متناسب با اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین نظام آموزشی باز تعریف و بازتولید خواهد شد.

فراتاب - علمی: حسین ریاحی نژاد، افزود: این آیین نامه شامل ارکان مختلف از جمله شوراها، مقررات انضباطی، بهداشتی و امور مالی مدارس است و از آنجا که مصوبه های آن به سال 1379 و پیش از تدوین سند تحول نظام آموزشی باز می گردد، نیاز به بازنگری دارد. 
وی ادامه داد: براساس سند تحول اکنون سیستم آموزشی 3-3-6 است و با توجه به 6 ساله شدن دوره ابتدایی و از آنجا که ساختار دوره تحصیلی بر اساس این آیین نامه پنج ساله است باید اصلاحاتی صورت گیرد. 
مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش یادآورشد: در این آیین نامه شرح وظایف شوراها، ترتیب اعضای شوراها و انجمن های دانش آموزان مشخص شده است که باید بررسی شود که آیا اولیا مدرسه و دانش آموزان از این ظرفیت استفاده کرده اند؟ چگونه می توان از ظرفیت های تعریف شده در سند تحول نظام آموزشی را برای دادن اختیارات بیشتر به مدارس درراستای تصمیم گیری ها، بهبود امکانات و منابع و اداره مناسب تر مدارس بهره برد. 
ریاحی نژاد تاکید کرد که آیین نامه اجرایی مدارس باید ابتدا با استفاده از اسناد تحولی بازتعریف شده و موارد مناسب را تقویت شود؛ همچنین مصوبه های جدید را جایگزین مواردی کنیم که نیاز به اصلاح دارند. 
وی ادامه داد: در فراخوانی از کارشناسان تعلیم و تربیت، معلمان و اولیا دانش آموزان خواسته شده تا نظرهای خود را برای اصلاح این آیین نامه که حدود 16 سال از تدوین آن می گذرد، به نشانی اینترنتی ravabet.sce@medu.irارسال کنند. 
مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: قرار است کارگروه های تخصصی با حضور متولیان امر در این رابطه فعال شود و مواردی همچون ویژگی های مدرسه در اسناد تحولی، رویکرد جدید در سند تحول و تصویر مدرسه مورد نظر سند مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت برای اداره بهتر مدارس مقررات جامع و کاملی تدوین شود. 
ریاحی نژاد با بیان اینکه هرگونه تغییر در این آیین نامه در نهایت باید در صحن علنی شورای عالی آموزش و پرورش مطرح و تصویب شود، افزود: این کار از آنجا که زمان بر است به سال تحصیلی امسال نمی رسد. 

نظرات
آخرین اخبار