آخرین اخبار

مبتذل سازی فعالیت اجتماعی

RSS
محسن نوری
همه ی ما کنشگری فعالیم. همه ی ما منتقدیم. همه ی ما معترضیم. همه ی ما دغدغه های عمیق داریم ... اما همه ی ما پشت قاب های گوشی هایمان با هویتی نامعلوم پنهان شدیم
ویدیو
کیوسک
کتاب