آخرین اخبار

ساینس، آمریکا، ایران، توافق هسته ای، برجام، پسا توافق، پسا تحریم

RSS
نشریه علمی ساینس آمریکا برگزار می کند
نشریه جامع علمی 'ساینس' آمریکا به عنوان یکی از برنامه های نشست سالانه این نشریه، جلسه ای را تحت عنوان 'ایران: همکاری علمی در دوره پساتحریم' برگزار می کند.
ویدیو
کیوسک
کتاب