ایران و عراق | فراتاب
آخرین اخبار

ایران و عراق

RSS
اردشیر پشنگ پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه
اردشیر پشنگ - ماهنامه اتاق بازرگانی ایران
با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد برای عراق حالت ایده آل ایجاد نوعی تعادل بین تهران و واشنگتن است
ویدیو
کیوسک
کتاب