صادق حسین جابری انصاری | فراتاب
آخرین اخبار

صادق حسین جابری انصاری

RSS
معاون وزیر خارجه ایران در گفتگو با فراتاب مطرح کرد:
امیدوارم بحران فعلی در منطقه برخی سیاستمداران کُرد را به سمت گزینه‌های پرخطر و پر ریسک برای مردم خودشان و همه ملت‌های منطقه سوق ندهد.
اردشیر پشنگ
به نظر می رسد انتخاب جابری انصاری به سمت معاونت عربی -آفریقایی وزارتخارجه نوعی پیام روشن سیاسی و دیپلماتیک از سوی وزارتخارجه ایران برای ورود و تاثیر جدی تر وبعضاً متفاوت در قبال بحرانهای مختلف جاری در منطقه است.
ویدیو
کیوسک
کتاب